Vrijwilligersraad

Voor en door de vrijwilligers

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de vrijwilligers. Liesbeth Veenbaas (algemeen lid), Harmen Jansen (secretaris) en Rolf Robbe (voorzitter) vormen samen sinds 2021 de Vrijwilligersraad. Ze werken zelf al enige jaren als vrijwilligers in de bibliotheek. Liesbeth als Taalcoach en bij het Infopunt, Rolf als begeleider van Taalcoaches en Harmen bij de Bibliotheek en Het Infopunt. In de Vrijwilligersraad proberen ze er een bijdrage aan te leveren dat alle vrijwilligers die werken bij Bibliotheek Dalfsen met plezier hun belangrijke werk kunnen doen.

Waarom een Vrijwilligersraad?

De bibliotheek is voor een groot deel een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers dragen bij aan het realiseren van de missie van de bibliotheek. De rol van de vrijwilliger verschuift steeds meer van hulpuitvoerder van werkzaamheden naar iemand die de eigen expertise inzet in het vrijwilligerswerk.

De belangen van de vrijwilligers worden behartigd door de Vrijwilligersraad. Samen met de directeur willen we helpen de doelen van de bibliotheek op een verantwoorde manier te bereiken. Ons gaat het dan vooral om de rol die de vrijwilligers daarin spelen.

Wat doet de Vrijwilligersraad?

De Vrijwilligersraad is een officiële vertegenwoordiging van de vrijwilligers en onderdeel van de bibliotheekorganisatie. We willen de binding tussen bibliotheek en vrijwilligers bevorderen en hun belangen behartigen. We hebben regelmatig overleg met de verschillende groepen vrijwilligers om op de hoogte te komen van alles wat hun functioneren zou kunnen verbeteren. Ook denken we mee met de directeur over het reilen en zeilen van de bibliotheek en de rol van de vrijwilligers daarin: wat doen zij, waarom en waarom op die manier? We leggen van al dat overleg verantwoording af aan de vrijwilligers. Verder is het een belangrijke taak van de Vrijwilligersraad om de directeur met raad en zo nodig daad ter zijde te staan in het beleid t.a.v. de vrijwilligers.

Hoe doet de Vrijwilligersraad dat?

De Vrijwilligersraad overlegt regelmatig met de vrijwilligers om te vernemen wat hen bezighoudt, wat hen motiveert, wat ze lastig vinden in hun werkzaamheden en welke ideeën ze hebben om de uitvoering van hun taken te verbeteren. De uitkomsten van deze contacten brengen we in bij het overleg met de directeur.

We kunnen als raadgever en klankbord voor de directeur optreden: advisering op basis van kennis en expertise en informatie van overleg met de vrijwilligers. Dit kan als reactie op geluiden die we opvangen uit de kring van de vrijwilligers, op ons eigen initiatief of als reactie op een vraag van de directeur.

We overleggen met de directeur rond voorgenomen besluiten t.a.v. vrijwilligers. Het overleg beoogt de instemming van de vrijwilligersraad. Ons uitgangspunt is dat ons handelen een toegevoegde waarde heeft voor de bibliotheek en het functioneren daarin van de vrijwilligers. We zijn daarbij een soort ‘critical friend’ van de directeur. In de manier van werken uit zich dat door het stellen van vragen aan de directeur over de verschillende facetten van de strategie en de uitvoering daarvan en de gevolgen voor de vrijwilligers.

Contact

Heb je een idee, een wens of ben je kritisch over iets? Schroom niet en stuur een bericht aan de Vrijwilligersraad via e-mail:

mailto:vrijwilligersraad@bibliotheekdalfsen.nl